Przejdź do treści

Capgemini Polska partnerem kierunku filologia germańska

Capgemini Polska partnerem kierunku filologia germańska

24 maja 2022 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a firmą Capgemini Polska Sp. z o. o., która stała się partnerem kierunku Filologia germańska.


Porozumienie, stanowiące część projektu GERMAN UP, platformę wymiany wiedzy i informacji, które mają wzmocnić pozycję absolwentów germanistyki na rynku pracy, zwłaszcza w początkowym okresie kariery. W ramach współpracy przewiduje się przede wszystkim organizację spotkań, warsztatów i wykładów dotyczących specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.