Przejdź do treści

CfP: Translation landscapes VI, 6. Międzynarodowa Konferencja Przekładoznawcza: Deadline: 15.06.2022