Przejdź do treści

Informacja dla studentów


Praktykę pozapedagogiczną studenci odbywają w instytucjach kultury, firmach kooperujących z klientami zagranicznymi, działach obsługi klientów w przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń w kraju lub za granicą, w wymiarze godzin przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników:

 

ROK AKADEMICKI 2021/22

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

III rok studia stacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 60 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 40 godzin

III rok studia niestacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 40 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 30  godzin

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

II rok studia stacjonarne specjalność przekład w biznesie:

semestr letni:

Praktyka I: 80 godzin


INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem praktyk koniecznym jest dostarczenie do Kierownika Praktyk dr Aleksandry Bednarowskiej:

  1. Oświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową
  2. „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez przedstawiciela firmy (2 egzemplarze)
  3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

 

Opiekunowi Praktyk należy przełożyć w pierwszym dniu praktyki:

  1. „Skierowanie na praktykę zawodową” wystawione przez Kierownika Praktyk
  2. Jeden egzemplarz „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez obie instytucje
  3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

 

Po odbyciu praktyki należy złożyć u Kierownika Praktyk następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o Odbyciu Praktyki
  2. Dziennik Praktyk

Szczegółowe przepisy określa osobne pismo JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

Praktyka jest zaliczana na podstawie Dziennika Praktyk i Zaświadczenia o Odbyciu Praktyki.


CELE I ZADANIA OGÓLNE PRAKTYKI ZAWODOWEJ POZAPEDAGOGICZNEJ

 

Stopień I NIEMIECKI W BIZNESIE Stopień II PRZEKŁAD W BIZNESIE
1 Poznanie i nabycie koniecznych i podstawowych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy językowej (ogólnej i specjalistycznej) w mowie i piśmie zdobytej na studiach. Pogłębienie nabytych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na studiach oraz wcześniejszych praktykach objętych planami studiów w komunikacji biznesowej w języku obcym
2 Poznanie podstawowej struktury jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, dział obsługi klienta, logistyka, kadry, księgowość, zespół PR itp.) Pogłębianie umiejętności zapoznania się nie tylko ze strukturą jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, logistyka, kadry, zespół PR itp.), ale i całej firmy/instytucji w zależności od konkretnych oczekiwań rynkowych.
3 Kształtowanie potrzebnych umiejętności w zastosowaniu języka niemieckiego w przyszłej pracy zawodowej Nabywanie dalszych, szczegółowych kompetencji branżowego użycia języka niemieckiego
4 Rozwijanie umiejętności samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe Samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie zadań zawodowych
5 Wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności pod okiem pracowników przedsiębiorstwa Sprawne wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności bez nadzoru