Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

__________________________________
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

 

Kierownik: dr hab. prof. UP Artur Kubacki

 

dr Bolesław Cieślik

dr Renata Czaplikowska

dr Marek Gładysz

dr Magdalena Łomzik

mgr Nick Meister

mgr Beata Podlaska

dr Justyna Sekuła

dr Katarzyna Sowa-Bacia

mgr Marta Zachariasz-Janik

 


W październiku 2020 r. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego UP nawiązała systematyczną współpracę naukową z Uniwersytetem Szczecińskim, czego wyrazem było podpisanie przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia badań naukowych w zakresie translatoryki oraz wymiany doświadczeń dydaktycznych w tym obszarze. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie międzynarodowej konferencji przekładoznawczej TRANSLATION LANDSCAPES V w Pobierowie w dniach od 07 do 09 października 2021 r.