Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje i publikacje

               


Zgłoszenie na XXIII Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną,  19.-21.10.2023

Członkowie koła przedstawią działalność KNG na XXIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej,  która odbędzie się w dniach 19-21.10.2023 r. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe ONOMA i Uniwersytet Opolski.


Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”, 03.06.2023

Paweł Buda, jako reprezentant Koła Naukowego Germanistów, wygłosił referat pt. Dydaktyczny Wymiar Twierdzy Kraków na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Promovendi.


Udział w Międzynarodowej Konferencji Przekładoznawczej Translation Landscapes VI, 13.-15.10.2022

W dniu 15.10.2022 r. członkowie koła – Mariola Głoska i Paweł Buda – wygłosili referat pt. Tłumacz jako nie(popularny) zawód? – kilka słów o wyborze specjalności przez studentów germanistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Międzynarodowej Konferencji Przekładoznawczej Translation Landscapes VI. Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Przekładoznawstwa Ogólnego i Specjalistycznego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Artykuł pokonferencyjny  ukazał się w monografii Translation Landscapes VI, red. Artur D. Kubacki i Piotr Sulikowski, Wydawnictwo Verlag Dr. Kovač, (współautor dr Magdalena Łomzik).


Udział w interdyscyplinarnej XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, kwiecień 2021

Już po raz drugi wzięliśmy czynny udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum Nauki i Kultury UJK, pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Tym razem reprezentowały nas Patrycja Szczypińska i Agnieszka Prokop, które wygłosiły referat pt. „Oferta austriackiego hotelu jako wyzwanie tłumaczeniowe?”.

Artykuł pokonferencyjny został opublikowany w Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego. Zachęcamy do lektury artykułu:


Udział w interdyscyplinarnej XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, czerwiec 2020

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK, pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka, a ze względu na pandemię odbyła się w formie zdalnej. Nasze koło reprezentowały cztery studentki, które wygłosiły swoje referaty z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki i kultury:

  1. Patrycja Szczypińska – referat pt. „Tłumaczenie niemieckiej tymczasowej karty informacyjnej leczenia szpitalnego na język polski”
  2. Martyna Babraj  – referat pt. „Niemieckie rzeczowniki złożone w tekście niemieckiej ustawy zasadniczej i ich polskie odpowiedniki”
  3. Sylwia Hołda – referat pt. „Teksty narracyjne we wczesnoszkolnym nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na przykładzie podręcznika Ich und du neu”
  4. Agnieszka Prokop  – referat pt. „Prawa mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie mniejszości serbołużyckiej”

W odbywającym się podczas konferencji konkursie na najlepszą prezentację nasza studentka Agnieszka Prokop zajęła trzecie miejsce wśród referatów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych.

Dużym sukcesem jest również uzyskanie pozytywnych recenzji artykułów pokonferencyjnych i opublikowanie artykułów w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” (rok 2020, tom 29).

Zachęcamy do lektury artykułów:

składZSRN 2020 tom 29 cześć 1_OK (ujk.edu.pl)


Udział w konferencjach bez wygłoszenia referatu

Członkowie Koła Naukowego Germanistów wzięli udział także w licznych konferencjach, na których nie wygłosili własnych referatów. Jednakże podczas wielu z nich aktywnie wspierali organizatorów konferencji w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, mając jednocześnie okazję wysłuchania wykładów, wzięcia udziału w dyskusji, i przez to rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania (pierwszych) doświadczeń naukowych.

Przykładowe konferencje:

Slawisch-deutsche Begegnungen in der Literatur, Sprache und Kultur, Kraków, 18.10.–20.10.2018

Rabunek i germanizacja dzieci polskich podczas II wojny światowej, Kraków, 21.11.–22.11.2018

Niekończący się Michael Ende, Kraków, 08.11.–09.11.2019

Język w przestrzeni społecznej, Język trzeciego tysiąclecia XI, Kraków, 02.12.–04.12.2020

Pragestt  Prager  Germanistische  Studierendentagung, Prag, 11.03.-13.03.2021