Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyrekcja i pracownicy filologii germańskiej

dr hab. prof. UP Angela Bajorek

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii ‒ Filologia Germańska

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

ORCID: 0000-0002-9296-9753

angela.bajorek@up.krakow.pl

dr Bolesław Cieślik

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

boleslaw.cieslik@up.krakow.pl

dr Marek Gładysz

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-9281-679X

marek.gładysz@up.krakow.pl

mgr Magdalena Idzi

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0001-5265-0003

magdalena.idzi@up.krakow.pl

dr Tobiasz Janikowski

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

ORCID: 0000-0002-3374-8571

tobiasz.janikowski@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Artur Kubacki

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

ORCID: 0000-0002-3740-2551

artur.kubacki@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Paul Langner

Kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

ORCID: 0000-0002-2197-4192

paul.langner@up.krakow.pl