Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt badawczy


 

Projekt badawczy

W roku akademickim 2021/2022 członkowie koła przygotowali i przeprowadzili badanie naukowe Wybór specjalności a rynek pracy. Celem badania było ustalenie czynników wpływających na wybór specjalności przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku filologia germańska. Badanie przeprowadzono wśród studentów pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  Wyniki badania zostały przedstawione w artykule Tłumacz jako nie(popularny) zawód? – kilka słów o wyborze specjalności przez studentów germanistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który ukaże się w monografii Translation Landscapes VI (red. Artur D. Kubacki i Piotr Sulikowski, wydawnictwo Verlag Dr. Kovač).