Przejdź do treści

Projekty naukowe

I.Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt „Literatura – Konteksty” realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą a wszelkimi innymi dziedzinami nauki i sztuki głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji, publikację serii wydawniczej „Literatura a…” oraz uruchomienie strony internetowej prezentującej efekty badań. Planowane konferencje odbywać się będą cyklicznie w Krakowie i Warszawie. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym, a pierwszy cykl konferencji dotyczył będzie relacji literatury i sztuk pięknych.

Konferencja inaugurująca działalność projektu odbywa się w roku 2016, który, co warte zauważenia, jest rokiem szczególnym zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego dwustolecie istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego, obchodzącego jubileusz siedemdziesięciolecia. Jej tematyka koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach pomiędzy literaturą a architekturą, zwłaszcza zaś na kwestiach związanych z przestrzenią architektoniczną i urbanistyczną w utworach literackich, semantyką stylów i typów architektonicznych, malarstwem monumentalnym jako nośnikiem narracyjności w architekturze oraz strategiami argumentacyjnymi w teorii architektury. Kolejne konferencje dedykowane będą związkom literatury i sztuk przedstawiających, religii, nauk społecznych i przyrodniczych.

LINK: Konferencja „Literatura a malarstwo” (Warszawa, 1-2 kwietnia 2017)

 

II. Janoschowy świat – sprawozdanie z warsztatów

W dniu 15 maja 2014 roku w  budynku Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ul. Studenckiej 5 odbyły się warsztaty językowe dla dzieci na temat: „Praca z tekstem literackim metodą stacji zadaniowych, w oparciu o książkę Janoscha  »Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś«„. W warsztatach przygotowanych przez Panią doktor Angelę Bajorek oraz studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia filologii germańskiej brali udział uczniowie z trzech szkół podstawowych: Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS. Celem warsztatów był nie tylko rozwój umiejętności językowych, ale także dobra zabawa. Na podstawie tajemniczych przedmiotów należących do samego pisarza, uczniowie mieli okazję zapoznać się z sylwetką Janoscha, niemieckiego autora przede wszystkim książeczek dla dzieci. Warsztaty zostały  przeprowadzone w formie stacji zadaniowych. Na każdej z poszczególnych stacji takich jak: wizyta w szpitalu, w kuchni, w pokoju zabaw oraz gra planszowa, czekały na uczniów urozmaicone i kreatywne zadania. Czytanie utworu z podziałem na role, zadania leksykalne i gramatyczne, praca z historyjkami obrazkowymi, krzyżówka, zabawy ruchowe, zadania kulinarne to tylko niektóre z propozycji ćwiczeń. Bajkową atmosferę warsztatów zapewniała świetnie przygotowana dekoracja sali. Uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich zadaniach, a ich wysiłek został nagrodzony certyfikatem oraz drobnym poczęstunkiem.