Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Instytutu Neofilologii

1. Prawo wpisu do Biblioteki mają:

a) pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

b) pracownicy szkół wyższych Krakowa.

2. Wpis do Biblioteki uzyskuje się na podstawie dowodu osobistego oraz:

a) indeksu z ważnym wpisem na rok akademicki – studenci stacjonarni, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych;

b) oświadczenia potwierdzonego przez zakład pracy – pracownicy szkół wyższych.

3. Ilość wypożyczonych książek i okres wypożyczenia:

a) pracownicy UP i studenci Neofilologii UP – 10 książek na okres 1 miesiąca;

b) pracownicy innych uczelni Krakowa – 2 książki na okres 1 miesiąca.
Każdy czytelnik ma prawo do trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik obowiązany jest odkupić identyczne lub inne, uzgodnione z kierownictwem Biblioteki.

4. Z czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni.

5. Materiały audiowizualne wypożyczane są wyłącznie pracownikom Instytutu Neofilologii UP.

6. Rozliczenia studenta z Biblioteką, będącego jednym z warunków zaliczenia roku studiów, dokonuje się z końcem roku akademickiego przez skasowanie pieczątki w indeksie.

Uwaga. Wszystkim zainteresowanym spoza Instytutu Neofilologii Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni.