Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa


  •  Współpraca naukowa z Pädagogische Hochschule Ludwigsburg     (Niemcy)                                                                                                                          

 

W roku 2022 podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie a Pädagogische Hochschule Ludwigsburg w Niemczech.

 

 


 

  • Porozumienie z DAAD    (Niemcy)

 

W roku 2019 pomiędzy Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zostało podpisane porozumienie w przedmiocie współpracy z Instytutem Neofilologii, Filologia Germańska w ramach programu lektorskiego DAAD polegające na oddelegowywaniu lektorów DAAD do pracy na zagranicznych uczelniach.  Pierwszym asystentem dydaktycznym w ramach programu DAAD został mgr Nick Meister.

 


  •  Współpraca naukowa z Uniwersytetem Wiedeńskim   (Austria)

 

W roku 2020 Instytut Neofilologii, Filologia germańska podpisał oficjalne porozumienie dotyczące współpracy naukowej w ramach nauczania języka niemieckiego jako obcego (przyjęcie jednego studenta na praktyki) pomiędzy: Wydziałem Studiów Filologicznych i Kulturowych Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität  Wien, Austria) oraz Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

 

 

 

 


 

 

  • Uniwersytety partnerskie filologii germańskiej w ramach programu Erasmus+ w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

 

 

NIEMCY


Uczelnia Miasto Czas trwania Kierunek wg umowy dwustronnej Liczba miejsc Strona www
Freie Universität Berlin Berlin 2014-2021 Foreign Languages (German Philology) 4 https://www.fu-berlin.de
Universität Bielefeld    Bielefeld 2014-2021 Languages and Philological Studies 3 https://www.uni-bielefeld.de/
Pädagogische Hochschule Freiburg      Freiburg 2014-2021 Education 4 https://www.ph-freiburg.de/
Universität Leipzig  Lipsk 2014-2021 Modern EC Languages (German, English, Roman Studies) 4 https://www.uni-leipzig.de
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Ludwigsburg 2014-2021 Languages 2 https://www.ph-ludwigsburg.de/
Heinrich-Heine University, Duesseldorf Duesseldorf 2014-2021 German Philology 4 https://www.hhu.de/
Universität Paderborn Paderbon 2016-2021 Languages and Philological Sciences (Germany/English) 2 https://www.uni-paderborn.de/universitaet
University of Education Schwabisch Gmund Schwabisch Gmund 2018-2021 Languages 2 https://www.ph-gmuend.de/
Freie Hochschule Stuttgart Stuttgart 2018-2021 Education 3 https://www.freie-hochschule-stuttgart.de/de/

 

 

AUSTRIA


Uczelnia Miasto Czas trwania Kierunek wg umowy dwustronnej Liczba miejsc Strona www
Pädagogische Hochschule Steiermark Graz 2014-2021 Teacher training and Education Science 2 https://www.phst.at/home/
Pädagogische Hochschule Wien Wiedeń 2014-2021 Training for teachers of vocational subjects 2 https://www.phwien.ac.at/
Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule Klagenfurt 2014-2021 Education 2 https://www.ph-kaernten.ac.at/
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Campus Krems-Mitteau Krems 2014-2021 Education 4 https://www.kphvie.ac.at/home.html
Alpen-Adria Univerity Klagenfurt 2014-2021  Modern EU Languages 2 https://www.aau.at/

 

SZWAJCARIA


Uczelnia Miasto Czas trwania Kierunek wg umowy dwustronnej Liczba miejsc Strona www
Pädagogische Hochschule Zürich Zürich 2014-2021 Teacher Training and education sciences, Education 2 https://phzh.ch/