Przejdź do menu Przejdź do treści

Wyjazdy naukowe


14.12.–19.12.2014
Wyjazd na seminarium naukowe pt. „Rok 1989 jako wspólne europejskie miejsce pamięci”

Seminarium zostało zorganizowane przez Akademie Mitteleuropa i odbyło się w dniach 14.12.–19.12.2014 w Bad Kissingen (Bawaria). Podczas seminarium studenci mieli okazję posłuchać wykładów specjalistów z Niemiec, Białorusi, Czech i Rumunii, którzy w interesujący sposób opowiedzieli o wydarzeniach mających miejsce w przełomowym dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej roku 1989, oraz uczestniczyć w dyskusji dotyczącej przedstawionych tematów. Także delegacja uczestników z Uniwersytetu Pedagogicznego wygłosiła przygotowaną przez całą grupę prezentację dotyczącą znaczenia wydarzeń z roku 1989 dla Polski. Studenci opowiedzieli słuchaczom między innymi o powstaniu NSZZ Solidarność, Obradach Okrągłego Stołu, wolnych wyborach, „mszy pojednania” w Krzyżowej, a także przybliżyli sylwetki Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego.

Podczas pobytu na seminarium studenci zwiedzili również miasto Bad Kissingen oraz stolicę kraju związkowego Turyngii, Erfurtu, gdzie znajduje się  m.in. filia Pełnomocnika Federalnego do spraw Akt Służby Bezpieczeństwa NRD (BstU). A ponadto mieli okazję zwiedzić archiwum BStU oraz obejrzeć film poświęcony aktywistkom ówczesnej opozycji.


01.07.-12.07.2015
Podróż studyjna Koła Naukowego Germanistów UP do Niemiec

Podróż studyjna członków Koła Naukowego Germanistów UP  wraz z opiekunką koła panią dr Anną Radzik odbyła się w dniach 01.07.–12.07.2015 i została sfinansowana ze środków DAAD.  Pierwszym celem podróży był Berlin (01.07.–05.07.2015), w którym odbyło się spotkanie z prof. Thorstenem Roelcke w Instytucie Języka i Komunikacji Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Institut für Sprache und Kommunikation an der Technischen Universität Berlin) na temat języków specjalistycznych oraz  spotkanie z prof. Franzem Simmlerem w Bibliotece Filologicznej Wolnego Uniwersytetu w Belinie (Freie Universität Berlin), którego tematem były głównie  warianty regionalne języka niemieckiego. Spotkaniom tym towarzyszyła dwukrotna kwerenda biblioteczna w Bibliotece Filologicznej (Freie Universität Berlin) oraz zwiedzanie miasta „Śladami podzielonego miasta“ (Nach den Spuren der geteilten Stadt).

Kolejne trzy dni (06.07.–08. 07.2015) grupa spędziła w Lubece, poświęcając uwagę głównie postaci Tomasza Manna i jego dziełu. W Lubece zwiedziliśmy m.in. muzeum „Buddenbrookshaus“, zrobiliśmy „Spacer literacki po Lubece” (Literarischer Spaziergang in der Stadt Lübeck) z dr. A. Baskakovem z muzeum „Buddenbrookshaus“ oraz zwiedziliśmy średniowieczną starówkę Lubeki, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Następnym miastem na trasie naszej podróży był Hamburg (09.–11.07.2015), w którym odbyło się spotkanie z panią prof. Ingrid Schröder oraz współpracownikami projektów „Niederdeutsch in Hamburg“, „Referenzkorpus Mittelniederdeutsch / Niederrheinisch 1200–1650“ oraz „Mittelniederdeutsches Wörterbuch“. Ponadto wzięliśmy udział w seminarium prowadzonym przez prof. Ingrid Schröder „Inschriften in linguistischer Perspektive“ oraz zwiedziliśmy zabytki Hamburga.
Ostatnim etapem ekskursji było miasto Wesselburen, gdzie zostaliśmy zaproszeni do Szkoły im. Fryderyka Hebbla (Friedrich-Hebbel-Schule) na hospitacje lekcji, rozmowy z nauczycielami i dyrektorem szkoły oraz do udziału w uroczystym pożegnaniu klas dziesiątych. W Wesselburen zwiedziliśmy także muzeum Fryderyka Hebbla, gdzie postać pisarza przybliżył nam dr Hargen Thomsen.


22.11. ‒27.11.2015
Udział w ekskursji naukowej pt. Das Leid der Anderen“ – Erinnerungskulturen in Europa

Podczas seminarium, który został zorganizowany przez Akademię Mitteleuropa w Bad Kissingen, studenci wzięli udział w wykładach dotyczących różnych aspektów powojennej polityki pamięci Niemiec oraz krajów Europy Wschodniej, dotyczącej zarówno historii Żydów przed II wojną światową, jak i Holocaustu.  W seminarium uczestniczyli nie tylko studenci z Krakowa, ale również studenci germanistyki z Węgier (Uniwersytet im. Eötvösa-Loránda w Budapeszcie) i Rumunii (Christliche Universität Partium, Oradea [niem. Großwardein, węg. Nagyvárad]). Jednym z punktów programu seminarium  było  zwiedzanie wystawy „Jüdisches Leben” znajdującej się w byłym Domu Gminy Żydowskiej w Bad Kissingen. Seminarzyści odwiedzili również leżący nad Menem Würzburg i  zwiedzili Centrum Gminy Żydowskiej ShalomEuropa. Inicjatorką wyjazdu studentów z Krakowa była pani  dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP.


12.05.18.05.2019
Udział w międzynarodowych warsztatach naukowych pt. „Miejsce pamięci Gdańsk Danzig”

Kilkoro członków Koła Naukowego Germanistów wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Erlangen i Norymberdze, Uniwersytet w Hanowerze. Opiekę naukową nad studentami sprawowały pani dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP i pani mgr Barbara Marmol-Cop. W programie warsztatów znalazły się m.in. zabawy integracyjne między uniwersytetami, tworzenie prezentacji o tematyce historycznej Gdańska, zwiedzanie Gdańska, spacer po starym mieście, zwiedzanie muzeum Drugiej Wojny Światowej i muzeum Solidarności oraz obozu zagłady Stutthof. Studenci mieli ciągły kontakt z językiem niemieckim i możliwość rozwijania swoich historycznych zainteresowań.